Liên kết

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 02 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết khu  Trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết xây dựng  Khu C – Đô thị mới An Vân Dương đối với vị trí khu đất có ký...
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch phân khu phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD về việc...
Theo kế hoạch, Sở Xây dựng mời Cục quản lý hoạt động xây dựng chuyển giao phần...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.334
Truy cập hiện tại 17 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông