Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 711/QĐ-SXD về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài đối với Công ty Minerali Industriali – S.R.L.
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Công văn số...
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương tại khu đất có ký hiệu XH1.
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.214.961
Truy cập hiện tại 95 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông