Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Với mục tiêu xây dựng một công trình kiến trúc tiêu biểu, hiện đại và là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho khu vực sông Hương, đồng thời hình thành một trong những công trình mang tính biểu tượng...
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1188/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 16 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc sửa  đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao...
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực  Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của  Ủy ban nhân dân...
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 711/QĐ-SXD về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài đối với Công ty Minerali Industriali – S.R.L.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.238.005
Truy cập hiện tại 19 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông