Liên kết

 

V/v đảm bảo cấp nước sạch cho người dân trong mùa mưa, bão
Ngày cập nhật 18/10/2016

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là Ban chỉ huy PCTT và TKCN) ngày 16/10/2016 về triển khai công tác đối phó với siêu bão Sarika;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UB ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Hiện nay, trên biển Đông đang xuất hiện cơn bão số 7 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15. Giật trên cấp 17, thời tiết trên địa bàn tỉnh đang chuyển biến theo hướng xấu. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 7 và mưa lớn. Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế cần gấp rút chuẩn bị và thực hiện một số nội dung sau:

1. Cần có các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân khi có thiên tai xảy ra.

2. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thi công đối với các công trình đang thi công dở dang; Tăng cường công tác cảnh báo (cảnh báo người, bố trí biển báo, lắp đặt dây tín hiệu, cừ gia cố…) để đảm bảo an toàn lao động tại công trường đang thi công, đặc biệt chú ý ở các vị trí có nhiều người và phương tiện qua lại.

3. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngày 16/10/2016 về triển khai công tác đối phó với siêu bão Sarika (văn bản đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế và các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đề nghị nêu trên, đảm bảo cấp nước an toàn và giảm thiểu các sự cố, hạn chế ảnh hưởng xấu đến dân cư và công trình./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.544
Truy cập hiện tại 298 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông