Liên kết

 

V/v đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão
Ngày cập nhật 18/10/2016

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là Ban chỉ huy PCTT và TKCN) ngày 16/10/2016 về triển khai công tác đối phó với siêu bão Sarika;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UB ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, trên biển Đông đang xuất hiện cơn bão số 7 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15. Giật trên cấp 17, thời tiết trên địa bàn tỉnh đang chuyển biến theo hướng xấu. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 7 và mưa lớn. Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường Nước thành phố Huế cần gấp rút chuẩn bị và thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thi công đối với các công trình đang thi công dở dang; Tăng cường công tác cảnh báo (cảnh báo người, bố trí biển báo, lắp đặt dây tín hiệu, cừ gia cố…) để đảm bảo an toàn lao động tại công trường đang thi công, đặc biệt chú ý ở các vị trí có nhiều người và phương tiện qua lại, vị trí ngập nước.

2. Tổ chức kiểm tra kho tàng, nhà xưởng, pano áp phích, trụ sở để có biện pháp gia cố phù hợp.

3. Tổ chức kiểm tra nhắc nhở các nhà đầu tư, doanh nghiệp có các dự án đang triển khai trên địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, cảnh báo khi có mưa, bão xảy ra.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngày 16/10/2016 về triển khai công tác đối phó với siêu bão Sarika (văn bản đính kèm), các nội dung đã đề nghị nêu trên và các nội dung Sở Xây dựng đã đề nghị tại Văn bản số 2212/SXD-HTKT ngày 12/10/2016 về việc liên quan đến tiến độ thi công, an toàn và chất lượng công trình thuộc dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão cũng như hạn chế ảnh hưởng đến dân cư và công trình./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.599
Truy cập hiện tại 305 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông