Liên kết

 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ang ten và phòng chống bão các công trình dạng tháp
Ngày cập nhật 18/10/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 về việc triển khai công tác ứng phó với Bão số 07 (Bão Sarika). Để chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão sắp đến, Sở Xây dựng đề nghị:

1. Đối với các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình “Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, thực hiện kiểm định và khắc phục các tồn tại về chất lượng đối với cột tháp ăng ten công trình do đơn vị mình làm chủ đầu tư hoặc đang khai thác sử dụng;

b) Tiến hành kiểm tra, rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của công trình; tiến hành các biện pháp gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn; tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không đảm bảo an toàn khi có mưa bão;

c) Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong đó có phương án di dời các hộ dân trong phạm vi có khả năng chịu ảnh hưởng đối với công trình do đơn vị mình làm chủ đầu tư hoặc đang khai thác sử dụng.

2. Đối với UBND cấp huyện:

a) Khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm định và khắc phục các tồn tại về chất lượng đối với cột tháp ăng ten công trình của các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng trên địa bàn mình quản lý.

b) UBND cấp huyện nhắc nhở các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các cột tháp ang ten trước mùa mưa bão sắp đến, yêu cầu chủ quản lý sử dụng phải xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong đó có phương án di dời các hộ dân trong phạm vi có khả năng chịu ảnh hưởng.

Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp huyện và các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình “Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghiêm tục triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.640
Truy cập hiện tại 311 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông