Liên kết

 

Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Ngày cập nhật 01/03/2017

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/02/2017 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để triển khai Chỉ thị 03/CT-UBND trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường và hoạt động VLNCN chủ động tổ chức phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 03/CT-UBND để người lao động hiểu và thực hiện một số quy định sau:

- Chấp hành nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu kho, sử dụng VLNCN; nghiêm cấm việc mua, bán VLNCN trái phép.

- Đảm bảo đủ về số lượng và điều kiện đối với người chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho và những người làm việc liên quan đến VLNCN theo quy định; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, xây dựng và thực hiện nghiêm nội quy an toàn lao động tại khai trường.

- Chỉ tiến hành khai thác khi đã thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động khai thác mỏ và phải thực hiện đúng quy trình công nghệ khai thác theo dự án đã được thẩm định, phê duyệt. Thực hiện kịp thời các quy định, các biện pháp về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt theo quy định của nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản, đảm bảo đúng điều kiện thực tế, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Báo cáo kịp thời về các biến động (nếu có) về tình hình sử dụng VLNCN, các thay đổi về: Thiết kế, phương án nổ mìn đặc trưng; tổ chức, nhân sự, khu vực, vị trí nổ mìn... về Sở Công thương để theo dõi, quản lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ tại phòng Quản lý Xây dựng- Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế; điện thoại 3.822.120 (số máy lẻ: 108) để được hướng dẫn cụ thể.

Sở xây dựng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.556
Truy cập hiện tại 299 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông