Liên kết

 

Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại Hội nghị giao ban ngành xây dựng 06 tháng đầu năm 2017
Ngày cập nhật 14/06/2017

Hội nghị giao ban ngành xây dựng 06 tháng đầu năm 2017 được tổ chức vào lúc 14h ngày 24/5/2017, dưới sự chủ trì của đ/c Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Ban: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông, Ban QLDA Đại học Huế; lãnh đạo các phòng quản lý Đô thị của các thị xã, thành phố Huế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực các huyện, thị xã, thành phố Huế; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe đại diện các Phòng: Quản lý Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị, Quy hoạch – Kiến trúc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, các ý kiến đề xuất để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đại Viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và các ý kiến tham luận, đề xuất tại Hội nghị của các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảnh sát PC&CC tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; phòng quản lý đô thị thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc, Nam Đông, Quảng Điền, Phú Vang,…; Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy…trong đó, đã nêu một số nội dung còn lúng túng, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng của các ngành, địa phương, đơn vị theo hướng dẫn của Luật xây dựng 2014, Luật đầu tư công 2014, Luật đấu thầu 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện các Luật; nhằm góp phần tiếp tục tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong thực hiện công tác đầu tư xây dựng của các ngành, địa phương, đơn vị, Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng- Chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Hoan nghênh các ý kiến tham luận, góp ý tại Hội nghị của đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của toàn ngành xây dựng, trong đó có Sở Xây dựng; trên cơ sở các ý kiến góp ý, tham luận và ý kiến trao đổi, giải thích tại Hội nghị, Sở Xây dựng tổng hợp thông báo và đề nghị các đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Về yêu cầu phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng đã có các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư đã ban hành trong thời gian vừa qua hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014; Dự kiến cuối tháng 10/2017, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong cuối năm 2016 và năm 2017, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị sắp xếp để tham gia Hội nghị, chuẩn bị các nội dung cần thiết để trao đổi với các chuyên gia Bộ Xây dựng nhằm giúp hiểu rõ, thực hiện tốt hơn các quy định của Nhà nước về các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Về việc phối hợp giữa Sở Xây dựng, Cảnh sát PC&CC và Sở Tài Nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định:

Thời gian qua, nhiều Chủ đầu tư trình thẩm định dự án, thiết kế và dự toán có yêu cầu được thực hiện song song với việc thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Để hỗ trợ giải quyết nhanh các quy trình, thủ tục cho nhà đầu tư, Sở Xây dựng đã cho phép thực hiện việc thẩm định dự án, thiết kế và dự toán song song với việc thẩm duyệt PCCC, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy chế phối hợp liên thông giữa các đơn vị liên quan, dẫn đến hồ sơ bị vướng mắc, phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, dẫn đến trễ hạn và phải trả hồ sơ. Về vấn đề này, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tổ chức cuộc họp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường để bàn về quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ.

Về Quy hoạch cấp nước chữa cháy: trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tổ chức họp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh để có quy chế phối hợp về nội dung này.

3.     Về công tác tổ chức thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng:

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện công tác thẩm định, thể hiện cụ thể qua việc mẫu hóa các văn bản kết quả về nội dung, hình thức để thống nhất thực hiện; xây dựng các quy trình xử lý hồ sơ thẩm định từ giai đoạn tiếp nhận tại bộ phận TN&TKQ đến khi kết thúc TTHC, trao trả kết quả cho chủ đầu tư nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận để rút ngắn thời gian thực hiện; kết quả trong 06 tháng đầu năm, hồ sơ đúng hạn, xử lý sớm hơn so với thời hạn đạt gần 95%, trung bình hồ sơ thực hiện sớm hạn 13,5 ngày.

Quá trình thẩm định đã phát hiện ra nhiều sai sót, tính toán khối lượng trong dự toán chưa chính xác; áp dụng đơn giá nhân công, ca máy, bù giá và cước phí vận chuyển chưa phù hợp. Một số công trình sử dụng tư vấn thiết kế kém năng lực, chất lượng hồ sơ thiết kế không đảm bảo nên đơn vị thẩm tra thiết kế phải trả lại để hoàn thiện, đơn vị thiết kế phải điều chỉnh nhiều nội dung mất thời gian và làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư nghiên cứu, phân công bộ phận trực thuộc thực hiện kiểm tra kỹ hồ sơ trình thẩm định do các đơn vị tư vấn lập để đánh giá chất lượng, đảm bảo đáp ứng phù hợp nhiệm vụ thiết kế, quy mô xây dựng và tổng mức đầu tư (hoặc sơ bộ tổng mức đầu tư) được duyệt, các tiêu chuẩn thiết kế, định mức xây dựng được áp dụng trước khi trình cơ quan chuyên ngành về xây dựng thẩm định, tránh tình trạng giao khoán toàn bộ công việc cho các đơn vị tư vấn thực hiện; (trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải có giấy ủy quyền cho đơn vị tư vấn thực hiện và chịu trách nhiệm đối với công việc được ủy quyền)

Trường hợp hồ sơ nộp không đảm bảo chất lượng, phải trả lại để chủ đầu tư nghiên cứu, tổ chức điều chỉnh, bổ sung: sau khi nhận được văn bản trả hồ sơ kèm hồ sơ trả lại lần 1, chủ đầu tư cần nghiên cứu các ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh được nêu tại văn bản trả hồ sơ để yêu cầu đơn vị tư vấn nghiêm túc thực hiện trước khi nộp hồ sơ thẩm định (lần 2) nhằm tránh tình trạng hồ sơ trình thẩm định có chất lượng kém, phải trả hồ sơ tiếp để điều chỉnh, bổ sung làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ có Công văn về việc nâng cao trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ trình thẩm định và quản lý chất lượng quá trình thẩm tra để phục vụ thẩm định dự án, thiết kế và dự toán, việc kiểm tra nghiệm thu xây dựng công trình tại Sở Xây dựng.

4. Về quản lý năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị:

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản gửi đến các sở, Ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động Tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm đôn đốc, hướng dẫn việc công bố thông tin, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP nhằm giúp các chủ đầu tư xem xét, lựa chọn đơn vị có năng lực phù hợp để thực hiện các gói thầu xây dựng. Tuy nhiên, đến nay vẫn có một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến vấn đề kiểm tra năng lực phù hợp của các đơn vị thực hiện các gói thầu xây dựng do mình quản lý; một số đơn vị tham gia hoạt động xây dựng chưa quan tâm lập hồ sơ đề nghị để gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng công bố thông tin, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng kịp thời theo quy định.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại khoản 4, Điều 159 Luật Xây dựng 2014, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp cho nhà thầu.

5. Về quản lý một số chi phí xây dựng:

- Chi phí thẩm định dự án, thiết kế dự toán: Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở và Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Chi phí Kiểm tra nghiệm thu công trình: được quy định tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Chi phí quản lý dự án – PPP: thực hiện theo Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 Công bố định mức chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP. Sở Xây dựng sẽ có văn hướng dẫn cụ thể khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng về vấn đề này;

- Chi phí báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và Khoản 3, 4 Điều 7 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Công.

6. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng:

Bảng giá vật liệu xây dựng được công bố hàng tháng do liên sở Xây dựng-Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện công bố giá bình quân phổ biến các mặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh có giá trị tham khảo trong việc lập tổng mức đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Thời gian qua, bảng công bố giá này đã phát huy vai trò quan trọng, giúp các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan có cơ sở tham khảo trong công tác lập, thực hiện quản lý các chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đề nghị của các đơn vị, trong thời gian tới liên sở Xây dựng-Tài chính sẽ nghiên cứu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng để bổ sung giá một số chủng loại vật liệu xây dựng thông thường khác vào bảng giá để làm phong phú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị trong công tác lập, quản lý các chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Đối với các loại vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường và các vật liệu xây dựng khác, đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện thẩm định giá theo quy định để có cơ sở xác định giá vật liệu.

7. Một số nội dung về lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc:

- Về Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở gia đình:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 15/2015/TT-BXT ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đã có hiệu lực thi hành. Do đó, việc áp dụng Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 để thực hiện giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng là không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Trên cơ sở Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành nêu trên, ngày 22/3/2017, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở gia đình căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 93 và Khoản 1, Điều 94 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

- Về cấp phép xây dựng BTS ở nông thôn:

Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thì công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng là Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến. Như vậy, việc cấp phép xây dựng BTS ở nông thôn là miễn cấp phép. Tuy nhiên, trước khi khởi công phải gửi hồ sơ thông báo tới UBND xã và UBND huyện (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến). Nếu chiều cao ≥ 45m phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng.

- Về thời gian cấp phép có thời hạn trên giấy phép xây dựng:

Hiện nay, một số khu vực đã có quy hoạch được phê duyệt, tuy nhiên thời gian thực hiện quy hoạch chưa rõ ràng nên không thể ghi thời hạn vào giấy phép xây dựng. Về vấn đề này, Sở Xây dựng sẽ tiến hành đề nghị các địa phương lưu ý vấn đề kế hoạch thực hiện quy hoạch theo các quy hoạch được duyệt nhằm theo dõi tình hình thực hiện dự án và thời hạn cấp phép xây dựng theo quy định.

- Về mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn:

Điều 89 của Luật Xây dựng 2014 quy định: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đuợc duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì được miễn giấy phép xây dựng.

8. Một số nội dung về lĩnh vực Quản lý nhà và Thị trường bất động sản:

Tại Hội nghị, Lãnh đạo phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản đã giải đáp một số thắc mắc của các địa phương về việc Bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Bổ sung đối tượng hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí triển khai thực hiện.

9. Một số nội dung về lĩnh vực Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật:

- Về áp dụng tiêu chí phân loại đô thị: Đề nghị áp dụng Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH 13 ngày 25/5/2016 của UB Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị để đánh giá, phân loại đô thị;

- Về quản lý công trình hạ tầng sau đầu tư từ vốn ngân sách: Đề nghị áp dụng quyết định số 48/2016/UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh quy định tham gia quản lý , bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Một số thắc mắc của các địa phương về cấp nước cho dân cư Xã Phú Diên, Phú Vang, về giá dịch vụ nghĩa trang đầu tư từ vốn ngân sách, về bãi chôn lấp Thủy Phương 2, về bãi chôn lấp Chất thải rắn xây dựng thành phố Huế đã được lãnh đạo phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật giải đáp tại Hội Nghị.

Một số nội dung khác được các đơn vị nêu tại Hội nghị, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã có ý kiến trao đổi, hướng dẫn tại Hội nghị giao ban, giúp các đại biểu hiểu rõ và thống nhất trong phương pháp vận dụng một số quy định được nêu tại các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành; Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và có văn bản trao đổi thêm nếu còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Trên đây là những nội dung kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban ngành xây dựng 06 tháng đầu năm 2017; Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết, phối hợp thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.691
Truy cập hiện tại 316 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông