Liên kết

 

Một số nội dung liên quan đến Nhà ở xã hội
Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và qua thông tin phản ảnh từ một số khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội; hiện nay công tác bàn giao căn hộ chậm so với hợp đồng đã ký kết, giá bán điều chỉnh tăng so với giá bán đã được Sở Xây dựng thẩm định (tạm tính).

Vì vậy để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên một số nội dung như sau:

1.  Đối với công tác bàn giao căn hộ cho khách hàng: Đề nghị các chủ đầu tư dự án trên sớm hoàn thành công trình và bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng mua bán và thuê căn hộ đã ký kết. Đối với các khối nhà chưa triển khai xây dựng và chậm tiến độ so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; đề nghị chủ đầu tư dự án làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

2.  Đối với giá bán, cho thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội: Trong trường hợp tổng mức đầu tư thay đổi, thay đổi phương án giá bán hoặc Chủ đầu tư điều chỉnh tăng giá bán; đề nghị Chủ đầu tư dự án xây dựng phương án giá bán điều chỉnh theo đúng các quy định tại Điều 21, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Điều 6, Điều 7, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng để thẩm định trước khi ban hành giá bán và ký hợp đồng với khách hàng. Chủ đầu tư không được bán với giá cao hơn giá bán (tạm tính) do Sở Xây dựng đã thẩm định.

3.  Số lượng căn hộ bán cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49, Luật Nhà ở 2014: đề nghị Chủ đầu tư dự án xây dựng phương án kinh doanh cụ thể của dự án và phải đảm bảo tổng số căn hộ bán cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (60% diện tích sàn nhà ở của dự án); tổng số căn hộ bán theo giá kinh doanh thương mại (20% diện tích sàn nhà ở của dự án); tổng số căn hộ cho thuê theo quy định (20% diện tích sàn nhà ở của dự án) theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.569
Truy cập hiện tại 303 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông