Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
Thông báo
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:
Thông báo về việc triển khai công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, trong đó giao Sở Xây dựng thực hiện dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Văn bản số 3976/UBND-GT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; để chủ động ứng phó, phòng chống có hiệu quả, hạn chế dịch bệnh có thể lây lan tại các công trường, dự án đầu tư xây dựng và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chức năng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 352 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông