Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
V/v Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BXD
Ngày cập nhật 15/12/2020

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế nhận được văn bản số 5881/BXD-KHCN ngày 08/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng năm 2019, 2020 theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo công tác bảo vệ môi trường các năm 2019,2020 theo quy định gửi về Bộ Xây dựng trước 15/01/2021;

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cung cấp các thông tin, số liệu, dữ liệu về nguồn phát sinh chất thải, tác động của chất thải tới các thành phần môi trường các năm 2019, 2020 theo mẫu Phụ lục 1, Thông tư 02/2018/TT-BXD (có Phụ lục 1 đính kèm);

Riêng Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị  báo cáo thêm tình hình quản lý môi trường các dự án của Nhà đầu tư;

Văn bản của các Quý đơn vị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/01/2021, theo địa chỉ:

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

Hoặc gửi qua địa chỉ mail: mtmthuy.sxd@thuathienhue.gov.vn

 Rất mong sự phối hợp của các đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Mai Thị Minh Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 344 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông