Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng
Ngày cập nhật 08/02/2021

Thực hiện Công văn số 233/UBND-TĐKT ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng; Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng để tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh thực hiện đúng quy định.

  Sở Xây dựng rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Tôn Nữ Quỳnh Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 339 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông