Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/02/2021

Thực hiện theo Công văn số 18/UBND-VH ngày 18/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng đang thi công trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 theo Quyết định số 200/QĐ-BCĐ ngày 17/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức rà soát, nắm số lượng nhân viên, người lao động đang làm việc tại các dự án xây dựng đang thi công để đảm bảo kịp thời công tác tầm soát, xét nghiệm khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

- Tổ chức khai báo y tế đối với cán bộ, người lao động đến từ vùng dịch theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh.

- Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh/huyện về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; quán triệt đến từng nhân viên, người lao động tại các công trường, dự án tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng dịch, duy trì thực hiện nghiêm túc "5K", đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người; cài đặt ứng dụng Hue-S, triển khai ứng dụng QR (mã thông tin phản hồi), thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch...

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định trên.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP Huế và các Ban quản lý dự án công trình xây dựng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường công kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để khắc phục.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 355 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông