Liên kết

 

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/03/2017

Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 19/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể:

1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu chung cư Đào Tấn

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Tại phường Trường An, thành phố Huế. Khu đất thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Nam Giao và vùng phụ cận, thành phố Huế có giới hạn vị trí như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Đào Tấn có lộ giới 26,0m.

+ Phía Tây giáp đường Trần Thái Tông có lộ giới 19,5m.

+ Phía Đông và Nam giáp khu vực ở chỉnh trang (ký hiệu OCT).

- Tổng diện tích sử dụng đất: 8.373m2

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 162.185.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu Việt Nam đồng)

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế theo quy hoạch chi tiết được duyệt đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật chung và đảm bảo môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy.

3. Hình thức: Sơ tuyển trong nước.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 14 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2017 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ số: 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: +84.0234. 3822120 – 3845268; Số Fax: +84.0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 5.000.000 đồng.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2017.

8. Thời điểm mở thầu:    14 giờ 30, ngày 08 tháng 05 năm 2017.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.768
Truy cập hiện tại 322 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông