Liên kết

 

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/03/2017

Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 19/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể:

1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu chung cư Đào Tấn

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Tại phường Trường An, thành phố Huế. Khu đất thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Nam Giao và vùng phụ cận, thành phố Huế có giới hạn vị trí như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Đào Tấn có lộ giới 26,0m.

+ Phía Tây giáp đường Trần Thái Tông có lộ giới 19,5m.

+ Phía Đông và Nam giáp khu vực ở chỉnh trang (ký hiệu OCT).

- Tổng diện tích sử dụng đất: 8.373m2

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 162.185.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu Việt Nam đồng)

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế theo quy hoạch chi tiết được duyệt đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật chung và đảm bảo môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy.

3. Hình thức: Sơ tuyển trong nước.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 14 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2017 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ số: 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: +84.0234. 3822120 – 3845268; Số Fax: +84.0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 5.000.000 đồng.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2017.

8. Thời điểm mở thầu:    14 giờ 30, ngày 08 tháng 05 năm 2017.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa...
Công trình trường học là loại hình công trình công cộng đông người sử dụng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Thiết kế, thi công trường học an toàn trong quá trình khai thác vận hành là...
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh...
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 64 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông