Liên kết

 

Thông báo mời thầu kiểm định chất lượng, hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
Ngày cập nhật 30/05/2017

Số TBMT: 20170517056 – 00

Lĩnh vực: Tư vấn   

Bên mời thầu: Z035400 - Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E

Tên dự án: Dự án kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 31/5/2017

Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 21/6/2017

Mua HSMT: Mua trực tiếp

Giá bán: 2.000.000 đồng  

Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 21/6/2017

Giá gói thầu: 640.732.000 đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Xác định tình trạng kỹ thuật của các cấu kiện, kết cấu; đánh giá định lượng các đặc trưng hiện trạng của cấu kiện, kết cấu có kể đến sự thay đổi của chúng theo thời gian.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.739
Truy cập hiện tại 318 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông