Liên kết

 

Thông báo mời thầu kiểm định chất lượng, hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
Ngày cập nhật 30/05/2017

Số TBMT: 20170517056 – 00

Lĩnh vực: Tư vấn   

Bên mời thầu: Z035400 - Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E

Tên dự án: Dự án kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 31/5/2017

Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 21/6/2017

Mua HSMT: Mua trực tiếp

Giá bán: 2.000.000 đồng  

Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 21/6/2017

Giá gói thầu: 640.732.000 đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Xác định tình trạng kỹ thuật của các cấu kiện, kết cấu; đánh giá định lượng các đặc trưng hiện trạng của cấu kiện, kết cấu có kể đến sự thay đổi của chúng theo thời gian.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa...
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  trục đường Hai Bà Trưng nối dài, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

...
Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.314.292
Truy cập hiện tại 38 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông