Liên kết

 

Thông báo mời thầu kiểm định chất lượng, hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
Ngày cập nhật 30/05/2017

Số TBMT: 20170517056 – 00

Lĩnh vực: Tư vấn   

Bên mời thầu: Z035400 - Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E

Tên dự án: Dự án kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 31/5/2017

Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 21/6/2017

Mua HSMT: Mua trực tiếp

Giá bán: 2.000.000 đồng  

Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 21/6/2017

Giá gói thầu: 640.732.000 đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Xác định tình trạng kỹ thuật của các cấu kiện, kết cấu; đánh giá định lượng các đặc trưng hiện trạng của cấu kiện, kết cấu có kể đến sự thay đổi của chúng theo thời gian.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa...
Công trình trường học là loại hình công trình công cộng đông người sử dụng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Thiết kế, thi công trường học an toàn trong quá trình khai thác vận hành là...
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh...
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 57 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông