Liên kết

 

Mời thầu Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/01/2018

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-SXD về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Quản lý dự án Kiến trúc Quy hoạch – Sở Xây dựng (Bên mời thầu) thông báo mời thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể:

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Kiến trúc Quy hoạch – Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mô tả tóm tắt dự án:

2.1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.3. Giá gói thầu: 638.824.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tám triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng chẵn).

2.4. Nội dung chính của gói thầu: quy định tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 31/1/2018.

8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 15/3/2018.

9. Mua HSMT: Mua trực tiếp; Giá bán: 2.000.000 đồng.  

10. Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: + 0234. 3822120; Số Fax: + 0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn.

11. Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 15/03/2018.

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà thầu tư vấn nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa...
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  trục đường Hai Bà Trưng nối dài, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

...
Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.314.292
Truy cập hiện tại 33 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông