Liên kết

 

Họp Ban soạn thảo xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh”
Ngày cập nhật 30/03/2018

Ngày 29/3/2018, tại Trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, do Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn, Trưởng ban soạn thảo chủ trì, với sự tham gia của đại diện các Bộ ngành Trung ương, các địa phương là thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Trưởng ban soạn thảo Đề án, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị phát biểu kết luận cuộc họp

Theo dự thảo đề cương Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án) do Phó Ban soạn thảo Đề án, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái trình bày, mục tiêu chung Đề án là xây dựng nhận thức chung về đô thị thông minh, xác định các yếu tố cơ bản trong phát triển đô thị thông minh, xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và bền vững, tránh tràn lan, tự phát, phong trào.

Đề án đề cập đến các nội dung chính như: Xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới; đánh giá tình hình phát triển đô thị thông minh và các cơ hội, tiềm năng, thách thức, rủi ro có thể gặp phải trong quá trình phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam. Đề án cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, đồng thời đề xuất phân công nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và lộ trình thực hiện các nhiệm vụ đó. Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, đại diện của các bộ, ngành, địa phương đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đề cương Đề án cũng như góp ý về các nhiệm vụ được phân công cho các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo hợp lý, mang tính khả thi cao.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban soạn thảo, Cục trưởng Nguyễn Tường Văn cảm ơn đại diện các bộ, ngành, các địa phương đã đóng góp ý kiến xây dựng đề cương Đề án. Theo Cục trưởng Nguyễn Tường Văn, Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là Đề án quan trọng của quốc gia, cần sự tham gia tích cực của tất cả các bộ, ngành, địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo: Trần Đình Hà / Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.603
Truy cập hiện tại 305 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông