Liên kết

 

Họp Ban soạn thảo xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh”
Ngày cập nhật 30/03/2018

Ngày 29/3/2018, tại Trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, do Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn, Trưởng ban soạn thảo chủ trì, với sự tham gia của đại diện các Bộ ngành Trung ương, các địa phương là thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Trưởng ban soạn thảo Đề án, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị phát biểu kết luận cuộc họp

Theo dự thảo đề cương Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án) do Phó Ban soạn thảo Đề án, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái trình bày, mục tiêu chung Đề án là xây dựng nhận thức chung về đô thị thông minh, xác định các yếu tố cơ bản trong phát triển đô thị thông minh, xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và bền vững, tránh tràn lan, tự phát, phong trào.

Đề án đề cập đến các nội dung chính như: Xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới; đánh giá tình hình phát triển đô thị thông minh và các cơ hội, tiềm năng, thách thức, rủi ro có thể gặp phải trong quá trình phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam. Đề án cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, đồng thời đề xuất phân công nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và lộ trình thực hiện các nhiệm vụ đó. Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, đại diện của các bộ, ngành, địa phương đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đề cương Đề án cũng như góp ý về các nhiệm vụ được phân công cho các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo hợp lý, mang tính khả thi cao.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban soạn thảo, Cục trưởng Nguyễn Tường Văn cảm ơn đại diện các bộ, ngành, các địa phương đã đóng góp ý kiến xây dựng đề cương Đề án. Theo Cục trưởng Nguyễn Tường Văn, Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là Đề án quan trọng của quốc gia, cần sự tham gia tích cực của tất cả các bộ, ngành, địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo: Trần Đình Hà / Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn...
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm...
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 46 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông