Liên kết

 

Về việc báo cáo định kỳ năm 2018 về các lĩnh vực Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
Ngày cập nhật 22/11/2018

Thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ năm 2018 (đối với các nội dung có liên quan) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10/12/2018 theo địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Huế, và đồng thời gửi file mềm văn bản theo địa chỉ mail công vụ: ltmnhung.sxd@thuathienhue.gov.vn.

Để thuận lợi trong công việc, văn bản và các biểu mẫu báo cáo có chi tiết trong các tập tin đính kèm. Nội dung báo cáo theo Đề cương kèm theo.

Đối với các đơn vị không có báo cáo sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn...
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm...
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 31 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông