Liên kết

 

Về việc báo cáo định kỳ năm 2018 về các lĩnh vực Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
Ngày cập nhật 22/11/2018

Thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ năm 2018 (đối với các nội dung có liên quan) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10/12/2018 theo địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Huế, và đồng thời gửi file mềm văn bản theo địa chỉ mail công vụ: ltmnhung.sxd@thuathienhue.gov.vn.

Để thuận lợi trong công việc, văn bản và các biểu mẫu báo cáo có chi tiết trong các tập tin đính kèm. Nội dung báo cáo theo Đề cương kèm theo.

Đối với các đơn vị không có báo cáo sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.495
Truy cập hiện tại 286 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông