Liên kết

 

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Ngày cập nhật 26/11/2018

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Sở Xây dựng  đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và báo cáo các nội dung có liên quan sau đây:

1.     Báo cáo kết quả rà soát, phân loại các dự án phát triển nhà ở: Các dự án tiếp tục thực hiện, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở (báo cáo theo Biểu mẫu số 01 kèm theo Công văn này).

2.     Báo cáo tổng hợp các dự án phát triển nhà ở đã cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ; các dự án nhà ở thương mại đã cho phép điều chỉnh sang dự án nhà ở xã hội hoặc chuyển sang các công trình dịch vụ (báo cáo theo Biểu mẫu số 02 kèm theo Công văn này).

3.   Tình hình tồn kho căn hộ chung cư, nhà thấp tầng và tình hình tồn kho đất nền (báo cáo theo Biểu mẫu số 03 kèm theo Công văn này).

Hình thức báo cáo: gửi báo cáo về Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo một trong các hình thức sau đây: bằng văn bản hoặc bằng fax: 0234.3820094 và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05/12/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.676
Truy cập hiện tại 312 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông