Liên kết

 

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Ngày cập nhật 26/11/2018

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Sở Xây dựng  đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và báo cáo các nội dung có liên quan sau đây:

1.     Báo cáo kết quả rà soát, phân loại các dự án phát triển nhà ở: Các dự án tiếp tục thực hiện, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở (báo cáo theo Biểu mẫu số 01 kèm theo Công văn này).

2.     Báo cáo tổng hợp các dự án phát triển nhà ở đã cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ; các dự án nhà ở thương mại đã cho phép điều chỉnh sang dự án nhà ở xã hội hoặc chuyển sang các công trình dịch vụ (báo cáo theo Biểu mẫu số 02 kèm theo Công văn này).

3.   Tình hình tồn kho căn hộ chung cư, nhà thấp tầng và tình hình tồn kho đất nền (báo cáo theo Biểu mẫu số 03 kèm theo Công văn này).

Hình thức báo cáo: gửi báo cáo về Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo một trong các hình thức sau đây: bằng văn bản hoặc bằng fax: 0234.3820094 và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05/12/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn...
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm...
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 52 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông