Liên kết

 

Kết quả công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu quy hoạch Bàu Vá
Ngày cập nhật 27/11/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6797/UBND-XTĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc chấm dứt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu quy hoạch Bàu Vá của Công ty CP kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế; trong đó giao Sở Xây dựng nghiên cứu, thực hiện công bố dự án kêu gọi đầu tư cho dự án Nhà ở xã hội tại Khu quy hoạch Bàu Vá. Để có cơ sở kêu gọi đầu tư dự án nêu trên; ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng đã có công văn số 2332/SXD-QLN&TTBĐS gửi UBND tỉnh về việc đề nghị công bố thông tin liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu quy hoạch Bàu Vá, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 11/10/2018, Sở Xây dựng đã công bố thông tin liên quan đến dự án lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đến nay, sau 30 ngày kể từ ngày công bố lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng; Sở Xây dựng chỉ nhận được một đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, với thông tin nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án như sau (đơn đăng ký photo đính kèm công văn này):

Stt

Tên nhà đầu tư đăng ký

Địa chỉ nhà đầu tư

Điện thoại/fax

Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động

1

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Lô 09 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại:

+84.0234.3821510 Fax: +84.0234.3825152

Việt Nam

Theo quy định tại tại Khoản 2, Điều 57, Luật nhà ở số 65/2014/QH13 và Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; do đến nay chỉ có một nhà đầu tư có đơn đăng ký gửi Sở Xây dựng tham gia thực hiện dự án nêu trên, vì vậy Sở Xây dựng kính báo cáo UBND tỉnh xem xét và cho phép Sở Xây dựng làm các thủ tục liên quan đến lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa...
Công trình trường học là loại hình công trình công cộng đông người sử dụng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Thiết kế, thi công trường học an toàn trong quá trình khai thác vận hành là...
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh...
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 59 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông