Liên kết

 

Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019
Ngày cập nhật 03/01/2019

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có nhu cầu cấp CCHN đăng ký danh sách, nộp Đơn đăng ký dự thi sát hạch về Bộ phận Một cửa, Sở Xây dựng, địa chỉ 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế để thực hiện việc thi sát hạch cấp CCHN theo các quy định hiện hành.

1. Cá nhân nộp hồ sơ thi sát hạch bao gồm Đơn theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Đề nghị các cá nhân nghiên cứu điều kiện cấp chứng chỉ tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng để đăng ký thi sát hạchphù hợp, tránh tình trạng thi xong nhưng không cấp được chứng chỉ hành nghề. Các cá nhân tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm; Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://ww.xaydung.gov.vn và của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật.

Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Thời gian tổ chức thi sát hạch: dự kiến ngày 19/01/2019 năm 2018 tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (số 06 Lê Lợi, thành phố Huế). Trường hợp có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

4. Cá nhân đăng ký dự thi đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin theo Phụ lục đính kèm Văn bản này; Tệp tin Excel thông tin đề nghị gửi vào địa chỉ email tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn. (Lưu ý: Trong file mẫu danh sách đăng ký sát hạch có cung cấp 16 môn thi sát hạch cấp mới và 05 môn thi sát hạch cấp chuyển đổi).

5. Thời gian nhận hồ sơ thi sát hạch kể từ ngày 04/01/2019 đến ngày 14/01/2019. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ kết thúc nhận hồ sơ thi sát hạch.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.696
Truy cập hiện tại 318 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông