Liên kết

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/01/2019

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện  áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hoá trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm  03 lĩnh vực hoạt động với 17 TTHC; cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 01 TTHC

2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 07 TTHC

3. Lĩnh vực Quy hoạch: 09 TTHC

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC trong lĩnh vực Xây dựng trước đây và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa...
Công trình trường học là loại hình công trình công cộng đông người sử dụng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Thiết kế, thi công trường học an toàn trong quá trình khai thác vận hành là...
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh...
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 52 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông