Liên kết

 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng
Ngày cập nhật 07/01/2019

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 3276/KH-SXD về cải cách hành chính năm 2019.

Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính năm 2018, tình hình thực tế, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 với mục tiêu cụ thể:

1. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

2. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối thuộc sở theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình làm việc năm 2019 của sở, góp phần hoàn thành các Chương trình công tác năm 2019 của đơn vị.

4. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vị, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, kiểu mẫu.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 2008:2015 trong CCHC.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch được chụ thể hóa trong tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa...
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  trục đường Hai Bà Trưng nối dài, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

...
Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.314.292
Truy cập hiện tại 34 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông