Liên kết

 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng
Ngày cập nhật 07/01/2019

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 3276/KH-SXD về cải cách hành chính năm 2019.

Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính năm 2018, tình hình thực tế, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 với mục tiêu cụ thể:

1. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

2. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối thuộc sở theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình làm việc năm 2019 của sở, góp phần hoàn thành các Chương trình công tác năm 2019 của đơn vị.

4. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vị, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, kiểu mẫu.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 2008:2015 trong CCHC.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch được chụ thể hóa trong tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa...
Công trình trường học là loại hình công trình công cộng đông người sử dụng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Thiết kế, thi công trường học an toàn trong quá trình khai thác vận hành là...
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh...
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 54 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông