Liên kết

 

V/v: tham gia góp ý Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2)
Ngày cập nhật 14/02/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 45/UBND-XD ngày 04/01/2019 về việc tiếp tục hoàn thiện Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó, giao Sở Xây dựng hoàn thiện, lấy ý kiến các ngành, địa phương và trình Sở Tư pháp thẩm định lại Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành (lần 2).

Để kịp thời ban hành Quy định trên theo đúng thời gian quy định, Sở Xây dựng kính gửi đến các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xin ý kiến đóng góp về dự thảo Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/02/2019 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất dự thảo.

Bản mềm góp ý vui lòng gửi qua email: tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.766
Truy cập hiện tại 322 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông