Liên kết

 

V/v: tham gia góp ý Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2)
Ngày cập nhật 14/02/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 45/UBND-XD ngày 04/01/2019 về việc tiếp tục hoàn thiện Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó, giao Sở Xây dựng hoàn thiện, lấy ý kiến các ngành, địa phương và trình Sở Tư pháp thẩm định lại Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành (lần 2).

Để kịp thời ban hành Quy định trên theo đúng thời gian quy định, Sở Xây dựng kính gửi đến các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xin ý kiến đóng góp về dự thảo Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/02/2019 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất dự thảo.

Bản mềm góp ý vui lòng gửi qua email: tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn...
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm...
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 61 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông