Liên kết

 

Lấy ý Dự thảo đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/04/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND Tỉnh trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở thống nhất của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày 26/02/2019, Sở Xây dựng thành lập Tổ công tác liên ngành khảo sát nhân công xây dựng tại Quyết định số 354/QĐ-SXD và Kế hoạch số 358/KH-SXD về việc điều tra, khảo sát giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát đơn giá nhân công xây dựng thực tế tại các huyện, thị xã và thành phố Huế thời gian từ ngày 06/3/2019 đến 21/3/2019. Kết quả điều tra, khảo sát đã được Sở Xây dựng tổng hợp dự thảo Tờ trình trình UBND Tỉnh kèm theo Công văn này.

Để kịp thời công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, Sở Xây dựng kính gửi đến các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xin ý kiến đóng góp về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định công bố đơn giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có dự thảo kèm theo). Bản mềm của dự thảo được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (https://sxd.thuathienhue.gov.vn).

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 11/4/2019 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình UBND Tỉnh xem xét, công bố. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất dự thảo. Bản mềm góp ý vui lòng gửi qua email: tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn...
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm...
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 56 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông