Liên kết

 

Lấy ý Dự thảo đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/04/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND Tỉnh trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở thống nhất của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày 26/02/2019, Sở Xây dựng thành lập Tổ công tác liên ngành khảo sát nhân công xây dựng tại Quyết định số 354/QĐ-SXD và Kế hoạch số 358/KH-SXD về việc điều tra, khảo sát giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát đơn giá nhân công xây dựng thực tế tại các huyện, thị xã và thành phố Huế thời gian từ ngày 06/3/2019 đến 21/3/2019. Kết quả điều tra, khảo sát đã được Sở Xây dựng tổng hợp dự thảo Tờ trình trình UBND Tỉnh kèm theo Công văn này.

Để kịp thời công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, Sở Xây dựng kính gửi đến các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xin ý kiến đóng góp về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định công bố đơn giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có dự thảo kèm theo). Bản mềm của dự thảo được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (https://sxd.thuathienhue.gov.vn).

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 11/4/2019 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình UBND Tỉnh xem xét, công bố. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất dự thảo. Bản mềm góp ý vui lòng gửi qua email: tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.745
Truy cập hiện tại 321 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông