Liên kết

 

Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại Hội nghị giao ban ngành xây dựng 03 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Hội nghị giao ban ngành xây dựng 03 tháng đầu năm 2019 được tổ chức vào lúc 14h 29/3/2019 tại Sở Xây dựng, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Ban: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông, Ban Quản lý dự ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Đại học Huế; lãnh đạo các phòng quản lý Đô thị của các thị xã, thành phố Huế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực các huyện, thị xã, thành phố Huế; Tham dự Hội nghị về phái Sở xây dựng có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Chi cục Giám định xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở.

Sau khi nghe đại diện Phòng Quản lý Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm; ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng và hơn 30 ý kiến tham luận, đề xuất tại Hội nghị của các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; phòng quản lý đô thị thị xã Hương Thủy, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông, Phú Vang,…; Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Nam Đông, huyện A Lưới; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế...…trong đó, đã nêu một số nội dung còn lúng túng, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng của các ngành, địa phương, đơn vị theo hướng dẫn của Luật Xây dựng 2014, Luật đầu tư công 2014, Luật đấu thầu 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện các Luật; nhằm góp phần tiếp tục tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong thực hiện công tác đầu tư xây dựng của các ngành, địa phương, đơn vị, Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng - Chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Hoan nghênh các ý kiến tham luận, góp ý tại Hội nghị của đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của toàn ngành xây dựng, trong đó có Sở Xây dựng; trên cơ sở các ý kiến góp ý, tham luận và ý kiến trao đổi, giải thích tại Hội nghị, Sở Xây dựng tổng hợp thông báo và đề nghị các đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

I. Về công tác phát triển đô thị:

1. Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh: Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Xây dựng đang tiến hành lập Chương trình và dự kiến hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý III năm 2019, làm cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị, thành lập mới các phường, thị trấn trong tương lai. Đồng thời, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị nhằm giải quyết các vướng mắc trong việc quản lý phát triển đô thị và kêu gọi đầu tư dự án khu đô thị.

2. Liên quan đến Bãi chôn lấp chất thải rắn: Hiện nay, tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Sở Xây dựng đang tiến hành rà soát lại vị trí và ranh giới để nhà đầu tư tiến hành lập quy hoạch chi tiết triển khai dự án.

3. Liên quan đến nội dung rác thải xây dựng: Yếu tố cần thiết nhất là các bãi tập kết rác thải xây dựng cho các địa phương, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản nhắc nhở các địa phương về nội dung này, vì vậy đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương đề xuất các bãi tập kết để Sở Xây dựng có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh.

II. Liên quan đến công tác Quy hoạch:

1. Về nội dung cấp phép xây dựng cho nhà ở nông thôn: Theo quy định hiện nay, nhà ở khu vực nông thôn được miễn cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, đề nghị Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các địa phương phải bám sát quy hoạch và quy định quản lý quy hoạch nông thôn mới được duyệt để quản lý chặt chẽ..

2. Về nội dung cấp phép có thời hạn: Hiện nay, một số khu vực đã có quy hoạch được phê duyệt, tuy nhiên thời gian thực hiện quy hoạch chưa rõ ràng nên không thể ghi thời hạn vào giấy phép xây dựng. Về vấn đề này, Sở Xây dựng đề nghị Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các địa phương tham mưu UBND các huyện thường xuyên thực hiện công tác rà soát quy hoạch theo các quy hoạch được duyệt nhằm có cơ sở điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

III. Liên quan đến công tác Quản lý các hoạt động xây dựng:

1. Về công tác tổ chức thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng:

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện công tác thẩm định, thể hiện cụ thể qua việc mẫu hóa các văn bản kết quả về nội dung, hình thức để thống nhất thực hiện; Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2820/QĐ-SXD ngày 13/11/2018 ban hành Quy trình phối hợp thẩm định dự án; thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế kỹ thuật; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giữa phòng Quản lý xây dựng, phòng Quy hoạch kiến trúc, phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong 03 tháng đầu năm, Sở Xây dựng nhận đươc 30 hồ sơ thẩm định, tuy nhiên có 14 hồ sơ phải thực hiện điều chỉnh bổ sung và trả hồ sơ. Nguyên nhân chính do hồ sơ không đảm bảo về thành phần hồ sơ và chất lượng thiết kế chưa phù hợp, còn nhiều nội dung thiếu sót, không đồng bộ giữa các bộ môn và áp dụng sai định mức, đơn giá được công bố. Năng lực của đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn thiết kế vẫn còn nhiều hạn chế. Các Chủ đầu tư cần kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ do các đơn vị tư vấn lập để đánh giá chất lượng, đảm bảo đáp ứng phù hợp nhiệm vụ thiết kế, quy mô xây dựng và tổng mức đầu tư (hoặc sơ bộ tổng mức đầu tư) được duyệt, các tiêu chuẩn thiết kế, định mức xây dựng được áp dụng trước khi trình cơ quan chuyên ngành về xây dựng thẩm định, cần kiểm tra, rà soát hồ sơ đủ điều kiện thẩm định để tránh tình trạng bổ sung, sửa đổi nhiều lần. Ngoài ra, đề nghị Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiến hành rà soát, thống kê các đơn vị tư vấn có năng lực kém trong quá trình Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh và công bố rộng rãi cho các Chủ đầu tư biết để có sự đánh giá phân loại khi tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối với công tác cấp chứng chỉ năng lực các tổ chức và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân:

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, trong đó có một số nội dung mới về quy định cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề. Sở Xây dựng đã có văn bản để phổ biến và thông báo trên website để cho các tổ chức, cá nhân biết về các quy định mới này. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa năm rõ quy định mới, đặc biệt đối với trường hợp một số đơn vị thực hiện các hạng mục công việc thành phần như thi công lắp dựng cửa nhựa UPVC, trồng cây xanh... thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong tháng 4/2019, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng năm rõ hơn về các quy định trong lĩnh vực cấp chứng chỉ.

3. Đối với công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

Công tác này, thời gian qua được một số Ban quản lý dự án cấp tỉnh và cấp huyện quan tâm thực hiện quản lý năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu thực hiện các gói thầu: khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, quản lý dự án, giám sát,... phù hợp theo quy định kể cả gói thầu tự thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số Ban cấp huyện chưa quan tâm năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu để thực hiện các công việc tư vấn. Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, đặc biệt là các Ban Quản lý dự án khu vực cấp huyện nghiên cứu các quy định mới tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD để thực hiện quản lý năng lực theo đúng quy định.

V. Liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

 1. Về công bố đơn giá nhân công xây dựng:

Thời gian qua, Sở Xây dựng phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh, đến này đã hoàn thành việc khảo sát giá nhân công xây dựng thực tế tại các địa phương. Dự kiến trong tháng 4 năm 2019, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND Tỉnh cống bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Về công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Xây dựng – Tài chính:

Hiện nay, tình hình biến động giá cát, đá xây dựng rất lớn và thất thường (đặc biệt đối với cát xây dựng). Việc cập nhật giá của đá và cát hàng tháng gây khó khăn cho Liên Sở do các đơn vị cấp huyện không báo cáo giá định kì hàng tháng. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Phòng có liên quan định kỳ báo cáo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của địa phương về Sở Xây dựng trước ngày 30 hàng tháng để Liên Sở Xây dựng – Tài chính có cơ sở công bố giá hàng tháng đúng thời hạn, trước ngày 10 của tháng tiếp theo. Trường hợp địa phương nào không báo cáo đầy đủ và kịp thời, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét. Ngoài ra, theo đề nghị của các đơn vị, trong thời gian tới Liên Sở Xây dựng-Tài chính sẽ nghiên cứu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng để bổ sung giá một số chủng loại vật liệu xây dựng thông thường khác vào bảng giá để làm phong phú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị trong công tác lập, quản lý các chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là những nội dung kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban ngành xây dựng 03 tháng đầu năm 2019; Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết, phối hợp thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.611
Truy cập hiện tại 306 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông