Liên kết

 

V/v đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
Ngày cập nhật 18/05/2021

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2021 về việc công bố suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Xây dựng nhận thấy một số lỗi kỹ thuật tại Bảng 1, Bảng 6, Bảng 12, Bảng 14 của Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 và đã có văn bản đính chính số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021, cụ thể  như sau:

- Đính chính lại giá trị các cột Suất vốn đầu tư, Suất Chi phí xây dựng, Suất chi phí thiết bị tại các Bảng 1 “ Suất vốn đầu tư công trình nhà ở”, Bảng 6 “Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương”, Bảng 12 “Suất vốn đầu tư công trình đa năng”, Bảng 14 “Suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc”; Đính chính phần “ghi chú” của Bảng 1.

- Bổ sung thêm đầy đủ số lượng các tầng hầm (từ 1 tầng - đến 5 tầng hầm) cho tất cả các cấp công trình được công bố tại các Bảng 1, Bảng 12, Bảng 14.

Đính kèm nội dung chi tiết theo Văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu và áp dụng theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021.
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2518/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức.
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Ngày 14 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về quy chế Phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 140 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông