Liên kết

 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/05/2019

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1188/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này ban hành “Thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” bao gồm quy định về phần hướng dẫn sử dụng và hồ sơ bản vẽ mẫu để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu áp dụng khi lập thiết kế xây dựng, cải tạo hè đường đô thị, khuyến khích áp dụng cho loại hè đường và các loại đường khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa...
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  trục đường Hai Bà Trưng nối dài, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

...
Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.314.292
Truy cập hiện tại 43 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông