Liên kết

 

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/05/2019

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020.

THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

VƯỜN BÁCH THẢO TRÊN SÔNG TẠI XÃ HƯƠNG VINH, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

1. Tên dự án: Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

2. Địa điểm: Khu vực thực hiện dự án tại khu đất Cồn Lớn, thuộc Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; tiếp giáp 04 mặt giáp mặt nước sông Hương đoạn từ cầu Bao Vinh xuôi theo hạ nguồn đổ ra hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Cồn Lớn chia sông Hương thành 02 nhánh, nhánh phía Đông là ranh giới giữa Cồn Lớn và xã Phú Mậu, thuộc huyện Phú Vang, nhánh phía Tây là ranh giới giữa Cồn Lớn và xã Hương Vinh, thuộc thị xã Hương Trà.

3. Diện tích: Khoảng 14,5 ha.

4. Hiện trạng: Cồn Lớn thuộc thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà có hiện trạng phần lớn là diện tích đất trồng cây hằng năm (BHK), phần diện tích còn lại là đất mặt nước chuyên dùng (MNC), đất thủy lợi (DTL) và đất bằng chưa sử dụng (BCS). Nguồn gốc sử dụng đất là đất do UBND xã Hương Vinh quản lý; hiện nay đang trồng hoa màu.

5. Mục tiêu:

- Hình thành một điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương bằng việc xây dựng hệ sinh thái xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch và sáng và đề án Huế, thành phố bốn mùa hoa.

- Tạo cơ sở để phục vụ sinh viên các trường đại học chuyên ngành nông lâm về thực hành, nghiên cứu phương pháp nhân giống, ươm cây trồng và cấy mô, phát huy các thành tựu về khoa học, công nghệ trong việc áp dụng vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

- Là điểm tham quan cho du khách; điểm thực tập về nông nghiệp cho các nhóm đối tượng học sinh trên địa bàn.

- Giải quyết nguồn lao động mới, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp ngân sách cho tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

6. Sự thuận lợi của khu đất dự án:

+ Khu vực th