Liên kết

 

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Theo Quyết định, Sở Xây dựng có 42 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 03 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cụ thể:

- Lĩnh vực Hoạt động xây dựng có 19 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tyến mức độ 3 và 01 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4., tập trung vào các thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề và thẩm định.

- Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng có 04 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tập trung vào các thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

- Lĩnh vực Phát triển đô thị có 04 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản có 03 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Lĩnh vực Nhà ở có 10 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 01 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4..

- Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng có 02 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 01 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4..

Quyết định 1150/QĐ-UBND này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2020./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất có ký hiệu...
Theo Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ 00’ ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể: Hồi 01 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh...
Ngày 20/7/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:
Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 3239/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn. Theo đó, để đảm bảo an toàn...
Dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nguyên trước đây UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị làm Bên mời thầu để lựa chọn...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.493.468
Truy cập hiện tại 248 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông