Liên kết

 

Thông báo xác nhận mở bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với Chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh làm chủ đầu tư
Ngày cập nhật 18/05/2020

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An” (119 căn); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 20.29970/TTPVHCC-GTN ngày 04/5/2020 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án

Tên công trình: Chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An thuộc Dự án Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An.

Địa điểm xây dựng: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh.

Cấp công trình: Công trình Nhà ở, cấp II.

Diện tích khu đất: 1.727m2.

Quy mô xây dựng công trình: Xây mới khối nhà gồm 13 tầng + 1 tầng tum, diện tích xây dựng 777m2, tổng diện tích sàn 10.033,6m2.

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Khu đất xây dựng chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai của Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại giấy chứng nhận số CT07645 ngày 12/3/2020.

3. Về hồ sơ dự án

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An đã được Công ty phê duyệt tại Quyết định số 0412/QĐ-PDĐTXD ngày 04/12/2019.

4. Về thiết kế bản vẽ thi công

Ngày 04/12/2019, Công ty đã có Quyết định số 0412/QĐ-PDĐTXD về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công Dự án: Chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An.

5. Về giấy phép xây dựng của dự án

Công trình đã được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng số 01/GPXD ngày 10/01/2020.

6. Giấy tờ về nghiệm thu công trình

a) Đối với phần móng: Ngày 12/5/2020, Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng đã có Công văn số 215/CCGD-GD về việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công công trình: Chung cư 13 tầng – Block 14 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An với nội dung: Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công xong phần móng bao gồm móng cọc hiện trạng có sẵn bổ sung thêm 31 móng cọc khoan nhồi; đài móng, giằng móng BTCT đến cao trình -0.100 (trừ phần BTCT nền)”.

b) Đối với xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

Theo Biên bản đánh giá hiện trạng ngày 18/12/2019 của liên ngành xác nhận: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An đến thời điểm hiện tại là 90% nhân với hệ số 0,8, tương đương khoảng 72%.

7. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Công ty có Văn bản cam kết ký ngày 25/4/2020 về việc cam kết không có thế chấp dự án hoặc nhà ở sẽ bán, cho thuê mua đối với các căn hộ tại Block 14 thuộc dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An.

8. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 10/3/2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam -  Chi nhánh Quảng Bình và Công ty đã có hợp đồng nguyên tắc cấp bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai số 10032020/2020-HĐCBL/NHCT470-MINHLINH đối với Dự án: Chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An.

9. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10//2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014; 119 (một trăm mười chín) căn nhà thuộc công trình: Chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An (có danh sách cụ thể kèm theo Công văn này) của dự án Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An do Công ty làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

10. Trách nhiệm của Công ty

a) Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

b) Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bão lãnh ngân hàng.

c) Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng Công ty không bán mà thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp dự án hoặc toàn bộ nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án thì việc bán nhà ở (đủ điều kiện bán) đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện sau khi có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

d) Công bố công khai các thông tin chính sau đây của dự án theo Điều 6, Luật Kinh doanh bất động năm 2014: Hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có)...

đ) Tổ chức rà soát diện tích bãi đỗ xe, tiến hành xây dựng bãi đỗ xe của dự án, chịu trách nhiệm về việc cam kết bố trí diện tích đỗ xe phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định. Dự án chỉ đủ điều kiện để nghiệm thu, đưa vào sử dụng khi đã bố trí đủ diện tích chỗ đỗ xe theo quy định (bao gồm vị trí đỗ xe khác ngoài tòa nhà này).

e) Thực hiện trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 11, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ, Điều 32 và Điều 33, Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

g) Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất có ký hiệu...
Theo Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ 00’ ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể: Hồi 01 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh...
Ngày 20/7/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:
Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 3239/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn. Theo đó, để đảm bảo an toàn...
Dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nguyên trước đây UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị làm Bên mời thầu để lựa chọn...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.493.579
Truy cập hiện tại 265 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông