Liên kết

 

Báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2021 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
Ngày cập nhật 23/07/2021

1. Về dự án phát triển nhà ở

Đơn vị báo cáo

Dự án nhà ở thương mại

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

01

285

9

1.366

9

721

9

198

Tổng cộng

01

285

9

1.366

9

721

9

198

2.   Về dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở (đất nền)

Đơn vị báo cáo

Dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (ô/nền)

Số lượng dự án

Quy mô (ô/nền)

Số lượng dự án

Quy mô (ô/nền)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng

-

-

-

-

-

-

-

-

3.   Về dự án nhà ở xã hội

Đơn vị báo cáo

Dự án nhà ở xã hội

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hình thành trong tương lại đủ điều kiện bán trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Số lượng (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

-

01

256

-

-

-

-

Tổng cộng

-

-

01

256

-

-

-

-

4.   Về dự án nhà ở công nhân

Đơn vị báo cáo

Dự án nhà ở công nhân

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hình thành trong tương lại đủ điều kiện bán trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Số lượng (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng cộng

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Về dự án du lịch nghỉ dưỡng

Đơn vị báo cáo

Dự án du lịch nghỉ dưỡng

Được cấp phép

Đang triển khai

Hoàn thành

Số lượng dự án

Căn hộ du lịch (căn)

Biệt thự du lịch (căn)

Văn phòng kết hợp

lưu trú (căn)

Số phòng

Số lượng dự án

Căn hộ du lịch (căn)

Biệt

thự du lịch (căn)

Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)

Số phòng

Số lượng dự án

Căn

hộ du lịch (căn)

Biệt thự du lịch (căn)

Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)

Số phòng

Sở Xâydựng Thừa Thiên Huế

22

144

3.218

 

10.818

14

 

195

 

2.345

8

144

104

 

5.828

Tổng cộng

22

144

3.218

 

10.818

14

 

195

 

2.345

8

144

104

 

5.828

6. Giá bán và cho thuê nhà ở và một số loại hình bất động sản khác

Đơn vị báo cáo

Giá bán

Giá cho thuê

Nhà ở riêng lẻ

Chung cư

Đất nền

Văn phòng

Mặt bằng thương mại

 

Khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng

Bất động sản công nghiệp

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

 

 

 

Từ 138.000-610.000 đồng/m2

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Từ 138.000-610.000 đồng/m2

 

 

 

7. Về lượng giao dịch Bất động sản, chứng chỉ môi giới BĐS

Đơn vị báo cáo

Số lượng chứng chỉ MG được cấp (chứng chỉ)

Lượng giao dịch BĐS trong Quý II/2021

Ghi chú

Đất nền (lô)

BĐS nhà ở (căn)

BĐS du lịch nghỉ dưỡng (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

6.875

686

-

 

Tổng cộng

-

6.875

686

-

 

8. Tồn kho bất động sản

Bất động sản tồn kho được tính từ thời điểm sau một năm kể từ ngày bất động sản có đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh nhưng chưa bán hoặc chưa bán được: 47 căn.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Theo Thông báo số 233/TB-PCTT ngày 22/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, về tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: “Hiện nay (22/9),...
Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND và Quyết định số 2253/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm...
Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Thông báo số 186/TB-PCTT ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cảnh báo, ứng phó với bão Conson; Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ...
Ngày 07 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các lô...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 390 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông