Liên kết

 

Triển khai Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/05/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn 2768/UBND-XDCB ngày 06/5/2019 về việc triển khai Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị quyết trên của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết đã được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.314.292
Truy cập hiện tại 36 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông