Liên kết

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C
Ngày cập nhật 14/06/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn 2768/UBND-XDCB ngày 06/5/2019 về việc triển khai Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Quyết định về việc triển khai Nghị quyết trên.

Để kịp thời tham mưu UBND Tỉnh theo đúng quy định, Sở Xây dựng kính gửi đến các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xin ý kiến đóng góp về dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh về việc Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số dự án thuộc nhóm C quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/6/2019 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất dự thảo. Bản mềm góp ý vui lòng gửi qua email: tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.738
Truy cập hiện tại 319 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông