Liên kết

 

V/v báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Ngày cập nhật 19/06/2019

Thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan đơn vị nêu trên thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 (đối với các nội dung có liên quan) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 29/6/2019.

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: ltmnhung.sxd@thuathienhue.gov.vn; Điện thoại: 0234. 38220120 (phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật – 111); Fax: 0234.3820094; hoặc đồng chí Lê Thị Mỹ Nhung, điện thoại: 0916.069.178.

Nội dung báo cáo theo Đề cương và biểu mẫu được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ: https://sxd.thuathienhue.gov.vn/. Đối với các đơn vị không có báo cáo sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Xây dựng mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.665
Truy cập hiện tại 315 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông