Liên kết

 

V/v lấy ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày cập nhật 16/10/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc góp ý dự thảo 10 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự thảo các Thông tư được đăng tải trên website Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (https://sxd.thuathienhue.gov.vn) và website của Bộ Xây dựng (http://www.xaydung.gov.vn)

Để có cơ sở tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và gửi góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 26/10/2019, file nội dung góp ý Quý cơ quan, đơn vị gửi qua email theo địa chỉ tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn; Fax 0234.3820094 và bản chính gửi theo đường công văn để Sở Xây dựng tổng hợp, chỉnh lý, báo cáo UBND Tỉnh, Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.390
Truy cập hiện tại 274 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông