Liên kết

 

V/v phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu và báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị
Ngày cập nhật 06/11/2019

Thực hiện văn bản số 642/CV-PTĐT ngày 31/10/2019 của Cục Phát triển đô thị về việc phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu và báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Nhằm có cơ sở tổng hợp, báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Cục Phát triển đô thị tại văn bản nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị quý cơ quan phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2019 với các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, chia sẻ tình hình việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, tập trung vào một số nội dung trọng tâm nêu tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản này.

2. Cung cấp tài liệu, số liệu tổng hợp liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo Phụ lục 2 kèm theo (nếu có).

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị gửi kèm file điện tử theo địa chỉ: nqthinh.sxd@thuathienhue.gov.vn; Điện thoại: 054. 38220120 (phòng Phát triển đô thị - 112); Fax: 054. 3820094.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp./.

Tập tin đính kèm:
Ngô Quang Thịnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.699
Truy cập hiện tại 317 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông