Liên kết

 

Tham gia góp ý Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/06/2020

Thực hiện Thông báo kết luận số 218/TB-UBND ngày 11/6/2020 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo dự thảo Quy định công tác quy hoạch và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh) và dự thảo Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó giao Sở Xây dựng báo cáo UBND Tỉnh dự thảo Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trước ngày 20/6/2020.

Để kịp thời ban hành Quy định trên theo đúng thời gian quy định, Sở Xây dựng kính gửi đến các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xin ý kiến đóng góp về dự thảo Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất dự thảo.

Bản mềm góp ý vui lòng gửi qua email: tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 178 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông