Liên kết

 

Thông báo về việc Thông báo hoãn kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân
Ngày cập nhật 01/03/2021

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai điều chỉnh, bổ sung Bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định mới; Theo đó, trên cổng Hệ thống sát hạch trực tuyến của Bộ Xây dựng chưa có các bộ đề thi sát hạch nhằm phục vụ công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Do đó, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế thông báo như sau:

- Tạm hoãn việc tổ chức sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân theo Kế hoạch số 633/KH-SXD ngày 23/02/2021 của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

- Về kế hoạch tổ chức thi sát hạch mới: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế sẽ cập nhật thường xuyên tình hình trên website để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Rất mong các tổ chức và cá nhân có liên quan thông cảm, phối hợp./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Khiêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 138 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông