Liên kết

 

Thông báo về việc triển khai công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 15/06/2021

Thông báo về việc triển khai công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 09/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xậy dựng như sau:

- Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: https://sxd.thuathienhue.gov.vn/; Cá nhân có nhu cầu tham khảo Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động chủ động truy cập vào website nêu trên để tải về tham khảo;

- Thực hiện Thông báo số 85/TB-BCĐ ngày 04/6/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid 19 – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Xây dựng tạm thời ngưng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho đến khi có thông báo mới.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Khiêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 150 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông