Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
610 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
2409/QÐ-UBND30/09/201930/09/2019xCông bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49/2019/QÐ-UBND30/08/201910/09/2019xBan hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2118/QÐ-SXD26/08/201926/08/2019xCông bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6; Quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2019/TT-BXD16/08/201901/10/2019xThông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
68/2019/NÐ-CP14/08/201901/10/2019xQuản lý chi phí đầu tư xây dựng
42/2019/QÐ-UBND31/07/201910/08/2019xQuy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
655/QÐ-BXD25/07/201925/07/2019xBãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
1695/QÐ-UBND12/07/201912/07/2019xVề việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
36/2019/QÐ-UBND10/07/201922/07/2019xSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
37/2019/QÐ-UBND10/07/201925/07/2019xQuy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2019/TT-BXD01/07/201915/08/2019xHướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
01/2019/TT-BXD28/06/201915/08/2019xBãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
1442/HD-SXD21/06/201921/06/2019xHƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
1456/QÐ-UBND18/06/201918/06/2019xPhê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế
1457/QÐ-UBND18/06/201918/06/2019xVề việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế
33/2019/QÐ-UBND10/06/201921/06/2019xBan hành quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
1276/QÐ-SXD05/06/201905/06/2019xCông bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3; Quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
30/2019/QÐ-UBND03/06/201915/06/2019xBan hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
31/2019/QÐ-UBND03/06/201915/06/2019xBan hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
456/QÐ-BXD28/05/201905/06/2019xCông bố Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.330.952
Truy cập hiện tại 93 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông