Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
658 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
69/2021/NÐ-CP15/07/202101/09/2021xVề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
07/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
06/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xQuy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
05/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
03/VBHN-BXD24/06/202124/06/2021xVăn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24/06/2021 của Bộ Xây dựng: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
60/2021/NÐ-CP21/06/202115/08/2021xQuy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
44/2021/TT-BTC18/06/202105/08/2021xQuy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
35/2021/QÐ-UBND04/06/202115/06/2021xQuy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33/2021/QÐ-UBND25/05/202104/06/2021xBãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
54/2021/NÐ-CP21/05/202121/05/2021xQuy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngBãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
01/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựngThay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
02/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trìnhThay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cưThay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
02/VBHN-BXD17/05/202117/05/2021xVăn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
01/VBHN-BXD14/05/202114/05/2021xVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 14/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
26/2021/QÐ-UBND13/04/202126/04/2021xQuy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
50/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
51/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xVề quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
35/2021/NÐ-CP29/03/202129/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 351 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông