Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
106 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
69/2021/NÐ-CP15/07/202101/09/2021xVề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
60/2021/NÐ-CP21/06/202115/08/2021xQuy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
54/2021/NÐ-CP21/05/202121/05/2021xQuy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngBãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
49/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
50/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
51/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xVề quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
35/2021/NÐ-CP29/03/202129/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
29/2021/NÐ-CP26/03/202129/03/2021xQuy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
30/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
31/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
28/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xQuy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
15/2021/NÐ-CP03/03/202103/03/2021xQuy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
09/2021/NÐ-CP09/02/202109/02/2021xVề quản lý vật liệu xây dựng
10/2021/NÐ-CP09/02/202109/02/2021xVề quản lý chi phí đầu tư xây dựng
06/2021/NÐ-CP26/01/202126/01/2021xQuy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
154/2020/NÐ-CP31/12/202001/01/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
130/2020/NÐ-CP30/10/202020/12/2020xVề kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
68/2019/NÐ-CP14/08/201901/10/2019xQuản lý chi phí đầu tư xây dựng
32/2019/NÐ-CP10/04/201901/06/2019xQuy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên
139/2017/NÐ-CP27/11/201715/01/2018xNghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 351 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông