Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
214 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
06/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xQuy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
05/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
07/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
44/2021/TT-BTC18/06/202105/08/2021xQuy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
01/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựngThay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
02/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trìnhThay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cưThay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
02/2020/TT-BXD20/07/202005/09/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
01/2020/TT-BXD06/04/202001/07/2020xBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
07/2019/TT-BXD07/11/201901/01/2020xSửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
06/2019/TT-BXD31/10/201901/01/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
04/2019/TT-BXD16/08/201901/10/2019xThông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
02/2019/TT-BXD01/07/201915/08/2019xHướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
01/2019/TT-BXD28/06/201915/08/2019xBãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
08/2018/TT-BXD05/10/201820/11/2018xHướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
06/2018/TT-BXD08/08/201825/09/2018xThông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
07/2018/TT-BXD08/08/201825/09/2018xThông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.
05/2018/TT-BXD29/06/201815/08/2018xHướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
01/2018/TT-BXD05/01/201820/02/2018xThông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
14/2017/TT-BXD28/12/201715/02/2018xThông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 355 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông