Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
26 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
02/CT-BXD20/06/201720/06/2017xChỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
01/CT-BXD02/11/201502/11/2015xvề việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.
17/2014/CT-UBND11/04/201421/04/2014xVề việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
04/CT-BXD27/11/201327/11/2013xChỉ thị số 04/CT-BXD ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ khó khăn, chặn đà suy giảm sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
03/CT-BXD11/11/201311/11/2013xChỉ thị số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình.
01/CT-BXD23/01/201323/01/2013xChỉ thị số 01/CT-BXD ngày 23/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.
51/2012/CT-UBND28/12/201228/12/2012xVề việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
01/CT/BXD08/08/201208/08/2012xTăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
17/2012/CT-UBND22/06/201222/06/2012xChỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh TT Huế Về việc tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.
10/CT-TTg16/04/201216/04/2012xChỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.
07/CT-TTg02/03/201202/03/2012xChỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của TTCP V/v Chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, KCN, Cụm Công nghiệp.
2196/CT-TTg06/12/201106/12/2011xChỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.
37/2011/CT-UBND31/10/201131/10/2011xChỉ thị số 37/2011/CT-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh TT Huế V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
1474/CT-TTg24/08/201124/08/2011xChỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của TTCP V/v thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
1315/CT-TTg03/08/201103/08/2011xChỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 3/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đầu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đầu thầu.
1073/CT-TTg05/07/201105/07/2011xChỉ thị số 1073/CT-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung.
20/2011/CT-UBND02/06/201102/06/2011xChỉ thị số 20/2011/CT-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh V/v Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
17/2011/CT-UBND01/06/201101/06/2011xChỉ thị số 17/2011/CT-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh TT Huế V/v Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh TT Huế.
19/2011/CT-UBND01/06/201101/06/2011xChỉ thị số 19/2011/CT-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh TT Huế V/v tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh.
734/CT-TTg17/05/201117/05/2011xChie thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 344 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông