Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
265 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
06/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xQuy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
05/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
07/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
03/VBHN-BXD24/06/202124/06/2021xVăn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24/06/2021 của Bộ Xây dựng: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
01/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựngThay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
02/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trìnhThay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cưThay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
02/VBHN-BXD17/05/202117/05/2021xVăn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
01/VBHN-BXD14/05/202114/05/2021xVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 14/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
95/QÐ-UBND29/01/202129/01/2021xCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Xây dựng năm 2020
02/2020/TT-BXD20/07/202005/09/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
01/2020/TT-BXD06/04/202001/07/2020xBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
07/2019/TT-BXD07/11/201901/01/2020xSửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
06/2019/TT-BXD31/10/201901/01/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
04/2019/TT-BXD16/08/201901/10/2019xThông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
655/QÐ-BXD25/07/201925/07/2019xBãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
02/2019/TT-BXD01/07/201915/08/2019xHướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
01/2019/TT-BXD28/06/201915/08/2019xBãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
456/QÐ-BXD28/05/201905/06/2019xCông bố Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện
1623/QÐ-BXD26/12/201826/12/2018xCông bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 350 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông