Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
19 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
62/2020/QH1417/06/202001/01/2021xLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
61/2020/QH1417/06/202001/01/2021xLuật Đầu tư
39/2019/QH1413/06/201901/01/2020xLuật đầu tư công
91/2015/QH1324/11/201501/01/2017xBộ Luật Dân sự năm 2015
85/2015/QH1325/06/201501/09/2015xLUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
77/2015/QH1319/06/201501/01/2016xLUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
67/2014/QH1326/11/201401/07/2015xLuật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ
65/2014/QH1325/11/201401/07/2015xLuật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở
66/2014/QH1325/11/201401/07/2015xLuật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
63/2014/NÐ-CP26/06/201415/08/2014Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
50/2014/QH1318/06/201401/01/2015xLuật Xây dựng 2014
56/2010/QH1215/11/201015/11/2010xV/v Ban hành Luật Thanh tra năm 2010.
68/2006/QH1129/06/200629/06/2006xLUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
56/2005/QH1129/11/200529/11/2005xLuật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về nhà ở
59/2005/QH1129/11/200529/11/2005xLuật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về hoạt động đầu tư
52/2005/QH1129/11/200529/11/2005xLUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
61/2005/QH1129/11/200529/11/2005xLUẬT ĐẤU THẦU CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
16/2003/QH1126/11/200326/11/2003xLuật Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003
13/2003/QH1126/11/200326/11/2003xLuật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội quy định về quản lý và sử dụng đất đai.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 332 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông