Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
43 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
44/2021/TT-BTC18/06/202105/08/2021xQuy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
36/2016/TT-BTNMT08/12/201626/01/2017xV/v Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.
124/2016/TT-BTC03/08/201619/09/2016xHƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA VÀ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC; THANH TOÁN TIỀN CHÊNH LỆCH KHI THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở.
15/2016/TT-BNNPTNT10/06/201625/07/2016xV/v Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
92/2015/TT-BGTVT31/12/201501/02/2016xQuy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
86/2015/TT-BGTVT31/12/201515/02/2016xHướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
82/2015/TT-BGTVT30/12/201530/12/2015xBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng xe mô tô, xe gắn máy điện và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng xe mô tô, xe gắn máy điện
81/2015/TT-BGTVT30/12/201501/02/2016xQuy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt
83/2015/TT-BGTVT30/12/201501/02/2016xQuy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
85/2015/TT-BGTVT30/12/201501/02/2016xquy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không
55/2015/TT-BCT30/12/201501/01/2016xThông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
84/2015/TT-BGTVT30/12/201501/02/2016xSửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng BGTVT quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo , sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
80/2015/TT-BGTVT11/12/201501/02/2016xV/v Cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
14/2014/TT-BTP15/05/201401/07/2014xV/v Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
08/2013/TT-TTCP31/10/201316/12/2013xThông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
98/2013/TT-BTC24/07/201324/07/2013xThông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
06/2013/TT-BNV17/07/201301/09/2013xThông tư số 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
11/2013/TT-BTNMT28/05/201328/05/2013xThông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của BTNMT Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường.
11/2013/TT- NHNN15/05/201315/05/2013xThông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
29/2013/TT-BCA10/05/201310/05/2013xThông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 Quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 340 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông