Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
3 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
21/2010/TT-BKH28/10/201028/10/2010xQuy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
02/2010/TT-BKH19/01/201019/01/2010xThông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
02/2009/TT-BKH17/02/200917/02/2009xThông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 343 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông