Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
33 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
33/2015/QÐ-TTg10/08/201501/10/2015xVề chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
27/2015/QÐ-TTg27/07/201525/08/2015xVề tiêu chuẩn nhà ở công vụ.
23/2015/QÐ-TTg26/06/201515/08/2015xQuy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.
649/QÐ-TTg06/05/201406/05/2014xVề việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
12/2014/QÐ-TTg27/01/201401/04/2014xVề việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
22/2013/QÐ-TTg26/04/201326/04/2013xQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
04/2013/QÐ-TTg14/01/201314/01/2013xVề thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
50/2012/QÐ-TTg09/11/201209/11/2012xÁp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
36/2012/QÐ-TTg06/09/201206/09/2012xBan hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.
10/CT-TTg16/04/201216/04/2012xChỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.
07/CT-TTg02/03/201202/03/2012xChỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của TTCP V/v Chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, KCN, Cụm Công nghiệp.
170/QÐ-TTg08/02/201208/02/2012xQuyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025
02/2012/QÐ-TTg13/01/201213/01/2012xQuyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của TTCP V/v ban hành Danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
45/QÐ-TTg09/01/201209/01/2012xQuyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020
68/2011/QÐ-TTg12/12/201112/12/2011xQuyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của TTCP Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
2196/CT-TTg06/12/201106/12/2011xChỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.
2127/QÐ-TTg30/11/201130/11/2011xQuyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duytệ Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
1474/CT-TTg24/08/201124/08/2011xChỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của TTCP V/v thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
1315/CT-TTg03/08/201103/08/2011xChỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 3/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đầu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đầu thầu.
1073/CT-TTg05/07/201105/07/2011xChỉ thị số 1073/CT-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 354 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông